Hvordan blev projektet til

Den Gode Far er opstået som en ide i Børnehuset Buen, Hillerød kommune, som følge af erfaringer i vores daglige arbejde. Vi erfarede et behov for at få en samtale i gang om de udfordringer, der kan være ved at være far for sine børn, når man er ny i Danmark, og /eller er traumatiseret flygtning eller indvandrer. Dette førte til, at vi udformede film/hjemmesideprojektet Den Gode Far.

Integrationsministeriet har støttet projektet med puljemidler beregnet for børn af traumatiserede flygtninge/indvandrere. Hillerød kommune har ydet supplerende støtte til projektet. Yderligere har der været samarbejde med Familiehuset Hillerød og Østhuset Hillerød.

Til projektet blev produceret musikvideoen Danmark Er Mit Hjem med Talal Osman & Alex Ambrose.